6. velikonočna nedelja A

Meje »prilagajanja času«
Ali to pomeni, da bi moralo biti vse oznanjevanje bolj »času primerno«, moralni nauk bolj prilagojen, duhovnikova ali redovniška obleka bolj sodobna… Pri našem prizadevanju za ponovno prenovo Cerkve in verovanja bi radi bi imeli pri roki eno samo zdravilno sredstvo, ki bi hitro in učinkovito delovalo. Popolnoma času prilagojeno Cerkev bi javnost gotovo z veseljem sprejela: »Končno!« bi rekli. In šli dalje, ne da bi se za to še kaj zanimali. Samo zato verjetno ne bi prihajalo znatno več kristjanov k maši. Tako kot jih ni sedaj tam, kjer je vse primerno urejeno. Važno je, da na vse to gledamo z očmi vere!

5. velikonočna nedelja A

»Gospod, ne vemo, kam greš«, pravi Tomaž vstalemu Jezusu. »Kako bi mogli poznati pot?«
Na oblikovanje našega življenja bodo vplivali mnogi dejavniki. Pogosto smo negotovi, ali smo izbrali pravo smer. »Jaz sem pot, resnica in življenje«, pravi Jezus.

3. velikonočna nedelja A

Sveto pismo poroča, da so šle nekatere ženske že navsezgodaj v nedeljo h grobu in ga našle praznega. Prikazoval se je na različne načine. Skupno srečanjem z Vstalim je to, da je čas dogajanja omenjen le okvirno. Bistveno je to, da odpirajo pot naprej.

2. velikonočna nedelja A

K veri vodi mnogo poti Velika noč je praznik edinstvenega dogajanja. Jezus, Božji Sin in naš človeški brat, nam kaže nov način bivanja. Živimo v popolni gotovosti: Bog ljubi vse stvarstvo, Bog ljubi vsakogar, ne glede na njegovo podobo, Jezus podarja življenje vsem. Podoba Boga in ljudi pa je drugačna, …

Velika noč A

Na prvi pogled se zdi, kakor da ta evangelij ne sodi povsem v ta trenutek. Občutek imaš, kot bi preklopili za eno stopnjo (dan) nazaj. Ne govori veliko o vstalem Jezusu, ne o veselju: Kar je povedano je bolj informacija in manj veselo sporočilo..