Currently browsing category

Strokovna dejavnost

Prilagoditev organigrama

Organigram je kakor skelet v telesu. Organigram ne ustvarja odnosov, ampak jih le jasneje pokaže in osvetli z več vidikov… Sam nisem srečal dveh škofij s popolnoma enakim organigramom. Pokaže, kar je skupinam skupnega in kar je različnega. Ta je neke vrste osebna izkaznica ali še bolje: slika na osebni izkaznici določenega organa. Ni človek zaradi organigrama, ampak organigram zaradi človeka!

Pastoralna dejavnost

Pastoralna dejavnost se odvija v glavnem na dveh področjih:   1. SLOVENSKI PASTORALNI NAČRT Članstvo v  skupini, ki po naročilu Slovenske škofovske konference na podlagi smernic Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem pripravlja temeljni pastoralni načrt za celotno Cerkev v…

Uredniška dejavnost

Revije   Naša pastorala, priloga k Sporočilom slovenskih škofij za ljubljansko nadškofijo: urednik 1994 – 1999, 2007 – Cerkev v sedanjem svetu :     – član uredniškega sveta   1995 – 1999,      -…

Svetovanje

Več mandatov član Zbora svetovalcev gospodu nadškofu.   V okviru Pastoralne službe je obstajal več let zelo uspešen forum Župnija, na katerem sem odgovarjal na pastoralna vprašanja, ki nastajajo v povezavi z župnijo ali znotraj…