kažon

18. nedelja med letom B

Kar pet nedelj zapovrstjo bomo brali po vrsti iz Markovega evangelija, tako kot v nekakšni nadaljevanki. Ta sklop evangeljskih odlomkov, ki se bodo brali eden za drugim več nedelj zapovrstjo, pa bo za nekaj nedelj prekinilo branje iz 6. poglavja Janezovega evangelija, ki se bo tudi bralo podobno več nedelj zapovrstjo. Zdi se kot d vse to tvori obliko križa, katerega središče je t.im. govor o kruhu, ki ga je imel Jezus v Kafarnaumu.

pomnožitev kruha

17. nedelja med letom B

Evangelij danes govori o kruhu, ki je hkrati simbol in hkrati najpogostejša člo-veška hrana. Vabi nas, da bi razmišljali o hrani in pijači, pa tudi o lakoti, oziro-ma o občutkih, ko si dovolj nahranjen, pa tudi o tem, kaj povezuje med seboj telo in dušo. Berilo iz 2. knjige kraljev govori o preroku Eliju, ki je nahranil 100 ljudi. Prihodnje nedelje bomo poslušali o čudežni hrani »mani«, s katero je Bog hranil svoje ljudstvo v puščavi, pa tudi kako je sam angel hranil preroka Elija.

dopust-2015

16. nedelja med letom B

Prvi del današnjega evangelija govori o poročanju apostolov o njihovih uspehih in neuspehih na prvem misijonskem poslanstvu, na katerega jih je bil poslal. Prvi namen tega poslanstva je bil v bistvu preverjanje teorije (=Jezusov nauk) v odnosu do prakse (=krščansko življenje). Iz njihovih poročil izhaja ugotovitev, da velja nekakšno pravilo. Kdor se želi dotakniti Jezusa, ga bo ta takoj sprejel v svojo službo. V tem poslanstvu lahko zasledimo štiri korake.

talita-kum

13. nedelja med letom B

V tem evangeljskem poročilu resnično ne moremo najti kakih posebnih pohval na račun takratnega zdravstva. Zdi se celo, da se razmere v povezavi z današnjo situacijo niso prav nič spremenile. Kako naj kljub vsemu vseeno razumemo to Markovo oceno dejanske situacije takratnega bolnika? Če bi zapisano ne bilo res, potem bi tega ne mogel zapisati na tako pomembnem mestu.