4. adventna nedelja – B

Angel oznani mladi ženi, ki je že zaročena, ne pa še poročena z Jožefom, da bo spočela in rodila otroka, ki bo Sin Najvišjega, sin Boga samega. Čeprav je sporočilo zanjo nekaj povsem nepričakovanega in izrednega, ga Marija sprejme z občudovanja vredno mirnostjo.

3. adventna nedelja B

O Janezu Krstniku pa na več mestih izčrpneje pišejo sinoptični evangelisti. Videti je, da so jim bili pri tem na voljo različni viri. Krstnik je izhajal iz duhovniške družine: očetu je bilo ime Zaharija, materi Elizabeta. Živel je v puščavi do dne, ko mu je Bog naročil, naj začne učiti po Izraelu. V puščavi je tedaj živelo veliko pobožnih Izraelcev, ki so se jim pridruževali vedno novi, tako da so nastajale samostanom podobne skupnosti.

2. adventna nedelja B

Približa nam nekoga, ki o sebi ne pravi: »Jaz sem največji, zato mi verjemite na prvo besedo in me čim prej sprejmite v svojo sredo.« V osebi Janeza Krstnika srečamo resnično edinstvenega človeka. Je odličen pridigar, ki stoji sredi Jordana in uči. K njemu prihajajo nepregledne množice. Samo da ga vidijo in slišijo! Žal od njegovega nastopa tisti čas ni bilo mogoče pričakovati kakega posebno dolgotrajnega uspeha.

Kristus Kralj vesoljstva A

Danes slavimo Kristusa kot našega kralja. Dnevu rečemo kar »nedelja Kristusa kralja«. Jasno nam je, da Kristus ni kralj, kot smo ga pravkar opisali. Med takimi nima kaj početi. Večkrat se tudi sprašujemo, kako naj govorimo, da je Božje kraljestvo med nami, ko pa v tem času toliko ljudi na različne načine hudo trpi.

33. nedelja med letom A

S priliko je Jezus dejansko opisal, kdo in kakšen je Bog. Isto se pri branju božje besede dogaja vse druge nedelje. To bomo dojeli, če bomo ta besedila poslušali pod vidikom: »Kako se nam v tem konkretnem evangeliju razodeva Bog? Kako Jezus opisuje Nebeškega Očeta? Kako moram podobo Boga, ki je v mojem srcu, še bolj približati podobi, ki nam jo kaže Jezus?«