adventna - druga

2. adventna nedelja C

Zdi se, da je bil Janez Krstnik samotni jezdec, saj je dosledno sledil Božjemu klicu po poti, ki je bila nakazana že ob svojem rojstvu. Nič se ni pritoževal ali tarnal nad religioznim in kulturnim propadanjem svojega naroda. Ni organiziral nobenih velikih demonstracij ali množičnega zbiranja podpisov za svoje zahteve. Janez je začel pri sebi in se trudil za dobro v sebi.

adventna - prva

1. adventna nedelja C

Današnji evangelij se ne zdi najprimernejša intonacija v adventni in božični čas. Kot bi nas nekdo hotel pregnati iz naših toplih stanovanj in hiš. Kako naj povežemo med seboj adventni čas, ki se začenja, in evangelij?

Galerija umetnosti

Kristus Kralj vesoljstva B

Običajno neradi govorimo o svoji ranjenosti, zlasti ne v javnosti. Raje kot da bi rane priznali, jih skrivamo. Imenovani umetnik želi spodbuditi obiskovalca galerije, da pogumno pokaže svoje rane. Le tako bo našel pravo pot življenja v skladu z resnico o človeku.

apokalipsa

33. nedelja med letom B

Napetost, ki je zavladala v tisti situaciji je bila razpetost med »že in »še ne«. Zavedali so se: Kristus na s je že odrešil, vendar Božje kraljestvo še ni uresničeno v polnosti. Mi ga pomagamo oblikujemo s tem, da delamo dobro. Dokončno bo vse izpopolnil Bog sam. Sedaj živimo nekakšno »vmesno« življenje.

uboga-vdova

32. nedelja med letom B

Tudi nam življenjske izkušnje kažejo, da imajo posebno privlačno moč vedno le verodostojni ljudje, To v sedanjem času zelo nazorno vidimo na papežu Frančišku, ki mu radi prisluhnejo tudi neverujoči ali pripadniki drugih ver. On sam namreč dela tako, kot vabi, naj bi delali vsi. Povsem druge kriterije imajo ljudje pred očmi, ko razvrščajo politike in druge pomembneže na t.im. politbarometer.

VSI-SVETI

Vsi sveti

Pri prvi razglasitvi svetnikov, ki jo je izvedel Jezus sam (Rim še ni dajal zadnje besede), je bil glavni kriterij, kdo je v zadostni meri pomagal ubogim, revnim ljudem.