3. nedelja med letom A

Na Jezusa so se njegovi učenci povsem zanesli. Do tega pa so prišli le počasi. Nobenega vnaprejšnjega “masterplana”, načrta ali programa! Niso bili podvrženi iskanju “zahtevnostnega profila”, nobenemu “samorazvoju” kako postati Jezusov učenec… Simon Peter in brat Andrej, brata Jakob in Janez – vsi so bili v pravem času na pravem mestu. Na to jih je pripravilo življenje.

2. nedelja med letom A

V aramejščini, ki jo je Jezus govoril, pomeni beseda “jagnje” hkrati tudi “hlapec”. Hlapec je tisti, ki od drugih sprejme najbolj umazano delo in ga opravi. Jezus je torej ne samo Jagnje Božje, ampak hkrati tudi “Hlapec Božji “, ki odjemlje grehe sveta. Opravlja najbolj umazano delo – očiščuje nas grehov.

Jezusov krst A

Pred “krizo Cerkve” je “kriza Boga”. Običajno pri oznanjevanju vero v Boga kar predpostavljamo. Vsak človek teži k Bogu, pravimo. Toda to teženje je pogosto preobremenjeno s tem, kar ponuja ta svet.

Božič A

Da bi lažje dojeli, kaj to pomeni, si prikličimo v zavest, kdo so bili ti pastirji in kakšno vlogo so imeli v tedanji palestinski družbi. Takrat pastirji niso bili dobrosrčni starčki, kot se danes prikazujejo, upodobljeni v jasličnih figurah. O pastirjih tistega časa vemo, da so bili to večinoma ljudje, ki niso dobili sebi primernega dela. Največkrat ga tudi pretirano iskali niso. Danes bi jim rekli: priložnostni delavci. Kdor je le mogel, se je raje izognil trgovati z njimi, kajti gotovo so ga ogoljufali. Bili so ljudje, o katerih pravimo: »Ti so pa vsega zmožni1« Pastir ni veljal za verodostojno osebo, zato niso mogli biti priče na sodišču. Božična zgodba torej ni kaka idilična zgodba. Zato je bilo s človeškega stališča res presenetljivo, da so se kar naenkrat pojavili ti ljudje, v bistvu ljudje brez osnovnih človekovih pravic, kot prvi oznanjevalci novice, da je rojen obljubljeni Mesija, ki svetu prinaša veselje in mir.