SVETA TROJICA

Nedelja Svete Trojice B

Ta stavek ali sklop besed ponavljamo pred vsako osebno ali skupno molitvijo, ponavljamo pred in po vsaki skupni molitvi dejansko zato, ker je to najkrajša in verjetno najstarejša oblika od vseh veroizpovedi.

binkošti

Binkošti B

Tudi v današnjem evangeliju gre za neke vrste oživljanje. Učenci so se zaradi strahu in žalosti zadrževali v sobi za trdo zapahnjenimi vrati. Tedaj je prišel Jezus v njihovo sredo in v hipu je potrtost izginila, saj so ga prepoznali po sledovih ran s križa.

vnebohod

Vnebohod B

Ne gre torej za to, da iz zemlje enostavno naredimo nebesa, ampak da jo naredimo prosojno za velike nebeške resničnosti. Naš pogled mora ostati uprt v zemljo, medtem ko je naše upanje dejansko že v nebesih. Prav to, pa nam lahko da tisto trdnost in gotovost, ki ju v življenju tako zrelo potrebujemo.

goreci-grm

7. velikonočna nedelja B

On ni Bog sam zase, ampak je Bog za nas. Bog daje več kot le svoje ime, saj pokaže tudi vso svojo pripravljenost, da nam pomaga. Božje bistvo pa ostaja hkrati skrivnost in bo tako tudi v prihodnje. Svojemu imenu primerno se hoče pokazati tudi v dejanjih. Zato velja: Bog je = Bog deluje.

mobilnost

5. velikonočna nedelja B

Ko razmišljamo, kaj je v današnjem času za večino ljudi neko osnovno vodilo v življenju, bi se verjetno lahko zedinili, da sta to dva temeljna principa in sicer: »mobilnost« in »fleksibilnost«, kot jima rečemo. Zdi se, da sta posebno pomembni v poklicnem smislu, vendar sta enako važni tudi v vsakdanjem življenju.