cvetna-nedelja-1

Cvetna nedelja B

Kakor danes vemo, naj bi Pavlu prišla v roke v obliki psalma ali pesmi že obstoječa himna. On jo je namerno vključil v svoje pismo Filipljanom. Tako se zdi ta himna najstarejši del krščanske veroizpovedi. Vsebinsko to pomeni: Ta Jezus Kristus ni ostal n vebesih, ampak je prestopil mejo med nebom in zemljo ter prišel med ljudi z vsemi posledicami, ki jih je to prineslo s seboj.

Skofjeloski_pasijon

Škofjeloški pasijon pred vrati

Gotovo je vsak od vas, dragi bralci, že bil informiran, da letos poteka po 6 letih znova Škofjeloški pasijon in sicer v sedmih terminih od 21. marca do 12. aprila letos.
Uprizoritev v Škofji Loki mi je namreč nudila v razmislek izhodišče: Kako ta pasijon prenesti v svoje okolje, kako morebiti, pač glede na okoliščine, morda s svojimi župljani, vsaj del tega pasijona in jim dati izkušnjo, kaj pomeni biti del vsega tega dogajanja pred, med in po uprizoritvi. Zame je v ospredju pastoralni izkoristek tega, kar je nastalo zgolj iz pastoralnih razlogov.

sv-Jozef

Sveti Jožef – mož v ozadju

V evangeliju ni ohranjena nobena Jožefova lastna beseda, lahko pa iz vsega oblikujemo tri svetopisemske podobe o njem. Poimenujmo jih kar takole: »speči« Jožef, »spoštljivi« Jožef in »premišljujoči oz. ubogljivi« Jožef.

pšenica

5. postna nedelja B

Cerkev se danes zgleduje po Jezusu, ki ni poznal nasilja, pa čeprav bi glede na današnji evangelij kdo sklepal povsem drugače. Jezus je bil edini utemeljitelj vere, ki ni gradil Božjega kraljestva na moči in na meču, ampak na »nemoči« križa. Njegova moč je bila ljubezen. Jezus samega sebe primerja s pšeničnim zrnom, ki mora odmreti, da prinese nov sad.