Spomin vseh vernih rajnih

Na vprašanje, kaj je z našimi pokojnimi in kaj bo nekoč z nami, obstaja en sam odgovor. »Od tedaj bomo za vedno pri Gospodu« (1 Tes 4,17). Torej pri njem, ki je postal človek samo zato, da bi nas odrešil. Tako nam na to vprašanje odgovarja sveto pismo.

Vsi sveti

Zdi se, da Jezus na gori blagrov v bistvu zahteva odpoved vsakemu vplivu na družbo ali skoraj izstop iz družbe. Kdor dejansko tako ravna, je »zgubaš«. Vendar danes nihče noče biti neuspešen, »luzer«, kot pogosto slišimo v obliki žaljivke.

30. nedelja med letom A

Jezus postavlja človekovo ljubezen do Boga visoko nad zgolj priznanje, da Bog je. Ta ljubezen mora prihajati iz vsega njegovega bitja, srca in duše ter zajemati in obsegati vse človekove misli. Zgolj priznanje »nekega višjega bitja« ni dovolj za izpolnitev te zapovedi. Ljubezen je več kot le sprejetje določenega dejstva. Ni dovolj Boga le priznati, v smislu: »No ja, nekaj verjetno je nad nami.«. Ali: »Zaradi mene lahko tudi obstaja!« Mi Boga ljubimo, ne zgolj priznavamo!

27. nedelja med letom A

Ni dvoma! Če nekdo drugemu zaupa v upravljanje ali oskrbo neko svojo stvar, potem od njega upravičeno pričakuje vsaj to, da bo z zaupanim ravnal skrbno in previdno. To velja še toliko bolj za stvar, ki lastniku veliko pomeni, oziroma mu je zelo pri srcu.